Type Here to Get Search Results !

बारामती ! दुचाकींसाठी नोंदणी क्रमांकाची नवीन मालिकामालिकेतील आकर्षक क्रमांक लिलाव पद्धतीने चारचाकींसाठी राखून ठेवता येणार

बारामती ! दुचाकींसाठी नोंदणी क्रमांकाची नवीन मालिका

मालिकेतील आकर्षक क्रमांक लिलाव पद्धतीने चारचाकींसाठी राखून ठेवता येणार
बारामती : बारामती उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय येथे लवकरच दुचाकी वाहनांसाठी ‘BG’ ही नवीन मालिका सुरु करण्यात येत आहे. या मालिकेतील आकर्षक नोंदणी क्रमांक तीनपट शुल्क भरून चारचाकी वाहनांसाठी राखून ठेवण्यासाठी तसेच उर्वरित क्रमांकासाठी दुचाकी वाहनांबाबत आगाऊ अर्ज स्वीकारण्याची व लिलाव कार्यपद्धतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

वाहनांची नवीन मालिका चालू होण्याच्या दिवशी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बारामती, येथे हवा असणारा आकर्षक नोंदणी क्रमांक उपलब्ध असल्यास त्यांना सुलभतेने तो मिळावा यासाठी ही कार्यपद्धती सुरू करण्यात आली आहे. ज्या चारचाकी वाहन मालकांना नव्याने सुरु होणाऱ्या दुचाकी मालिकेतील आकर्षक तसेच पसंतीचे क्रमांक विहित तीनपट शुल्क भरून हवे असतील त्यांनी 21 मार्च रोजी कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10.30 ते दुपारी 2.30 वा.पर्यंत विहित नमुन्यात अर्ज करावा. 

दुचाकी मालिकेतील उर्वरित आकर्षक नोंदणी क्रमांक दुचाकी वाहनांसाठी आरक्षित करण्यासाठी 21 मार्च रोजी कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10.30 ते दुपारी 2.30 या दरम्यान विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करावा.अर्ज कार्यालयाच्या नवीन वाहन नोंदणी विभागात धनाकर्ष (डीडी), पत्त्याचा पुरावा, आधारकार्ड, ओळखपत्र, पॅनकार्डच्या साक्षांकित प्रतीसह आधारकार्डला लिंक असलेल्या मोबाईल क्रमांकासह जमा करावा. हा डीडी ‘DY.R.T.O. Baramati यांच्या नावे राष्ट्रीयकृत, अनूसचित बँकेचा बारामती येथील असावा. अर्जदाराने ओळख पटविण्यासाठी अर्जासोबत फोटो ओळखपत्र तसेच पत्त्याच्या पुराव्यासाठी आधारकार्ड, दूरध्वनी देयक आदींची साक्षांकित प्रत सादर करणे आवश्यक आहे. 

चारचाकी वाहनांसाठी क्रमांकांची यादी 21 मार्च रोजी दुपारी 4.00 कार्यालयीन सूचना फलकावर लावण्यात येईल. यादीतील अर्जदारांना लिलावासाठी जास्त रकमेचा डीडी जमा करावयाचा असल्यास 22 मार्च रोजी सकाळी 10.30 दुपारी 2.00 वा. पर्यंत सीलबंद पाकिटात कार्यालयात जमा करावा. डीडी जमा केला त्याच त्याच दिवशी दुपारी 4.30 वाजता उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या कक्षात नोंदणी प्राधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पात्र व्यक्तीसमोर संबंधीत अर्जदार लिफाफे उघडून ज्या अर्जदाराने विनिर्दीष्ट शुल्कापेक्षा जास्तीत जास्त रकमेचा डीडी सादर केला असेल त्यास नमूद पसंती क्रमांक वितरीत केला जाणार आहे.

चार चाकी खाजगी संवर्गातील तिप्पट रक्कमेच्या पसंती क्रमांकाची प्रक्रिया 21 मार्च रोजी पुर्ण झाल्यावर दुचाकी मालिकेतील दुचाकी वाहनाकरिता उर्वरित पसंती नोंदणी क्रमांक आरक्षित करण्याकरिता विहीत शुल्काच्या डीडी सह अर्ज कार्यालयीन वेळेत 23 मार्च रोजी सकाळी 10.30 ते दुपारी 02.30 या दरम्यान स्विकारण्यात जातील.  दुचाकी मालिकेतील दुचाकी वाहनाकरिता उर्वरित पसंती नोंदणी क्रमांक आरक्षित करण्याकरिता स्विकरण्यात आलेल्या एकाच नंबरकरीता एकापेक्षा जास्त अर्ज आल्यास त्यांची यादी दिनांक 24 मार्च रोजी सकाळी 10.30 पर्यंत कार्यालयीन नोटीसबोर्डवर लावण्यात येईल. एकाच नंबरकरिता एकापेक्षा जास्त अर्ज आल्यास त्या नंबरचे बंद पाकोट लीलाव पध्दतीने वाटप केले जाईल. या यादीतील अर्जदारांना लिलावाकरीता जर जास्त रक्कमेचा डीडी जमा करावयाचा असेल त्यांनी 24 मार्च रोजी दुपारी 02.00 वाजेपर्यंत सीलबंद लखोट्यात लिलावासाठी पसंतीच्या नोंदणी क्रमांकासाठी विनिर्दिष्ट केलेल्या फी च्या डीडी व्यतिरिक्त अर्जदाराचे इच्छेप्रमाणे जादा रक्कमेचे डीडी एका लखोट्यात स्वतः जमा करावा. सदर डीडी 'Dy.R.T.O., Baramati' यांच्या नांवे नॅशनलाईज्ड /शेड्युल्ड बैंक  बारामतीचा असावा. 

उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बारामती येथे 24 मार्च रोजी दुपारी 04.30 वाजता उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या उपस्थितीत व्यक्तींसमोर लखोटा उघडून ज्या अर्जदाराने विनिर्दीष्ट शुल्कापेक्षा जास्तीत जास्त रक्कमेचा डीडी सादर केला असेल त्यास नमुद पसंती क्रमांक वितरीत केला जाईल.

एकदा आरक्षित ठेवलेला नोंदणी क्रमांक बदलून देता येणार नाही. आरक्षित ठेवलेल्या दिनांकापासून 30 दिवसांच्या आत नोंदणीसाठी वाहन सादर केले नाही तर राखून ठेवलेला नोंदणी क्रमांक आपोआप रद्द होईल व फी सरकारजमा होईल. कोणताही विशिष्ट नोंदणी क्रमांक राखीव ठेवण्यासाठी प्रदान केलेली फी, कोणत्याही परिस्थितीत परत करता येणार नाही अथवा त्याचे समायोजन करता येणार नाही. 

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

test